Sociaal Steunpunt Amstelveen

Wat doen wij

De Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen doet meer voor u, onder andere:

Vier keer per jaar organiseren wij themamiddagen. Deze gaan over de sociale zekerheid en zijn bestemd voor de uitkeringsgerechtigden en andere belangstellenden uit Amstelveen. Let op de aankondigingen in de weekbladen en op onze website.

Verder hangen er posters en liggen er folders in de bibliotheken, buurthuizen en bij de afdeling Burgerzaken op het stadhuis.

Tijdens het spreekuur helpen wij bij het invullen van formulieren en/of geven advies waar men met vragen die wij niet kunnen beantwoorden terecht kan.

Informatie: tijdens het spreekuur op de dinsdagochtend.
Telefoon: 020 647 15 09

Heeft u interesse voor het gratis kwartaalblad Sociaal Contact,
stuur ons dan even een briefje of een email.

Sociaal Steunpunt Amstelveen
Postbus 8142
1180 LC Amstelveen
Sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com