Sociaal Steunpunt Amstelveen

Themamiddag

Vier keer per jaar organiseren wij themamiddagen. Deze gaan over de sociale zekerheid en zijn bestemd voor de uitkeringsgerechtigden en andere belangstellenden uit Amstelveen. Let op de aankondigingen in de weekbladen en via onderstaande links.

Themamiddag:

Themamiddag omgaan met geld

Sociaal Steunpunt Amstelveen
Postbus 8142
1180 LC Amstelveen
Sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com