Privacy Verklaring

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het Sociaal Steunpunt Amstelveen (SSA) is een stichting die particulieren adviseert met vragen over de sociale zekerheid. Zij doet dat door het houden van een spreekuur en voor het informeren, begeleiden en adviseren van inwoners van Amstelveen die gebruik maken van voorzieningen en regelingen in het Sociaal Domein, met als doel een bijdrage te leveren aan het welzijn van deze inwoners.

Daarbij geeft zij een gratis periodiek uit met artikelen die verband houden met de sociale verzekeringswetten. Hiermee worden uitkeringsgerechtigden en geïnteresseerden geïnformeerd. Op eigen verzoek kan men zich abonneren op dit periodiek. Voor het uitgeven van het periodiek wordt gebruik gemaakt van de adresgegevens van de abonnee. Er kan gekozen worden voor bezorging per post of per e-mail.

Deze adresgegevens zijn de zogenaamde verplichte gegevens, nodig voor het bezorgen van het periodiek. Iedere abonnee heeft het recht op inzage van de verstrekte gegevens zoals die in de administratie zijn vastgelegd, tevens heeft de betrokken deelnemer het recht zijn gegevens te laten wijzigen.

De adresgegevens worden verwijderd bij beëindiging van het abonnement.

***

Tevens organiseert het SSA het therapeutisch zwemmen in het doelgroepenbad van zwembad ‘De Meerkamp’ te Amstelveen.

Om ingeschreven te kunnen worden in de administratie van het therapeutisch zwemmen worden persoonlijke gegevens gevraagd zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor het behoorlijk administreren en het automatisch afschrijven van de vereiste periodieke betalingen aan het SSA t.b.v. het therapeutisch zwemmen en worden aan de coördinatoren van het therapeutisch zwemmen verstrekt.

E-mailadressen kunnen worden gebruikt voor het verspreiden van een fotolijst en het informeren van de betreffende leden van algemene berichtgeving.
E-mailadressen van de deelnemers blijven daarbij onzichtbaar (bcc).

Adresgegevens worden bewaard zolang iemand blijft deelnemen aan het therapeutisch zwemmen + 3 jaar daarna, tenzij de deelnemer niet meer deelneemt aan het therapeutisch zwemmen en in een schriftelijk verzoek aangeeft om de adresgegevens te verwijderen.

Iedere deelnemer heeft het recht op inzage van de verstrekte gegevens zoals die in de administratie zijn vastgelegd, tevens heeft de betrokken deelnemer het recht zijn gegevens te laten wijzigen.

Genoemde adresgegevens zijn verplichte gegevens nodig voor het functioneren van het SSA.

In het geval van een datalek veroorzaakt door onbevoegden zal het SSA melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen

Sociaalsteunpuntamstelveen@hotmail.com

Statutair gevestigd Groenhof 140, 1186 TV AMSTELVEEN, KvK-nummer 41201698